آموزش ابتدایی دبستان غنی ورزنه - طرح های کلاسی

برای بزرگ و واضح دیدن عکس های بر روی آنها کلیک کنید

طرح روی در کلاس

طرح کلمات درس جدید

طرح پیام قرآنی

طرح تشویقی کلاس

طرح تقویم کلاس

برنامه کلاسی

طرح اهداف دوره ابتدایی

طرح محلّ زندگی جانوران

 


برچسب‌ها: طرح های کلاسی
+ تاريخ دوشنبه ۱۰ بهمن۱۳۹۰ساعت 12:34 نويسنده جواد بوجاری ورزنه |